Projekt graficzny i skład książki dla wydawnictwa Boni Libri. Fotografie współczesnego Lublina: Aneta Blachani - https://www.facebook.com/aneta.blahoney.

Informacja od Wydawcy:
112 stron, oprawa twarda, szyta i klejona, format 235x287 mm. Album został wydany w polsko-angielskiej wersji językowej z résumé w języku litewskim, białoruskim i ukraińskim.
Publikacja została wydana z okazji 450. rocznicy uchwalenia unii lubelskiej.
Album przybliża współczesnemu czytelnikowi historię Polski i Litwy oraz okoliczności zawarcia unii na sejmie w Lublinie.
Publikacja uświadamia, że unijny sejm lubelski należy do najdonioślejszych wydarzeń w historii Europy Środkowo-Wschodniej. Dwa wolne narody podjęły decyzję o stworzeniu wspólnego państwa. Po zawarciu przez Polskę i Litwę unii lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Była to pierwsza w dziejach Europy nowożytnej unia realna. W skład Rzeczypospolitej weszły ziemie stanowiące terytoria pięciu dzisiejszych krajów. Unia trwała 226 lat. Rzeczpospolita Obojga Narodów przez dwa stulecia kształtowała dzieje Europy Środkowo-Wschodniej. To jest wspólne, wielkie dziedzictwo Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi i Łotwy.
Publikacja przypomina tekst unii oraz zawiera rzecz unikatową - pełną listę uczestników sejmu: senatorów oraz posłów Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Back to Top